Dyreassisteret terapi for børn og unge

Især for børn og unge kan samtaleterapi i to stole indendørs være en for svær udfordring

I dyreassisteret terapi for børn og unge foregår terapien udenfor i selskab med heste, hunde og høns. At dyrene er tilstede har mange terapeutiske fordele.

Dyreassisteret terapi for børn og unge<br />
Truels Vallø Bisgaard

Dyr er nærværende

Dyr er nærværende i deres sanser, krop og følelser og stimulerer derfor menneskers til at komme i bedre kontakt med dét, vi føler, sanser og oplever i kroppen.

Vi mødes gennem dyrene

Vi kan mødes gennem dyrene i en mindre direkte og dermed mindre farlig kontakt. Med afsæt i dyrenes følelser som fx angst, får vi et springbræt til at tale om barnets/den unges følelser.

En oplevelse af at blive accepteret

For mange mennesker giver mødet med dyr en oplevelse af at blive accepteret præcis som man er. Denne accept kan være stærkt savnet og få en stor følelsesmæssig betydning, da den indeholder oplevelsen af at være ok som man er.

Dyrenes evne til at falde til ro

Dyrenes evne til at falde til ro stimulerer vores egen evne til det samme. Psykiske problemer har ofte sammenhæng med et nervesystem, der har været for meget i følelsesmæssig alarm, og derfor har svært ved at falde til ro.

Psykiske problemer har oftest den bagvedliggende årsag, at det tidligere ikke har føltes trygt at mærke og udtrykke dét, vi mærkede og følte.

I terapi er det derfor afgørende at relationen med terapeuten opleves tryg. Efterhånden som relationen og trygheden udvikler sig, får barnet/den unge større og større tillid til at kunne udtrykke det, de mærker og føler.

Terapi med dyr for børn og unge

I den dyreassisterede terapi lægger børn og unge mærke til hvordan jeg behandler og omtaler dyrene.

Min relation med dyrene får betydning for min relation med barnet/den unge. I løbet af sessioner fortæller jeg ofte historier fra dyrenes liv hvor de har været udsat for svigt, angst og andre vanskeligheder barnet/den unge kan spejle sig i. Min omsorg for dyrene og deres erfaringer og følelser er medvirkende til at opbygge tillid og tryghed i relationen mellem mig og barnet/den unge.

Tillidsfuld og tryg relation

For mange børn/unge vil dét at blive mødt af en voksen der virkelig ser og hører dem, være det første store skridt til at føle at det, han/hun oplever og mærker, er sandt, betydningsfuldt og helt okay. Denne oplevelse er afgørende for at barnet/den unge kan føle at han/hun er okay.

Det at være sammen med dyrene og deres sanselighed og følsomhed, er meget hjælpsomt for at komme i bedre kontakt med sin egen sanselighed og følsomhed. Som terapeut giver det mig muligheden for at danne relationer og for barnet/den unge en voksen at være sammen med om det som opleves/mærkes.

At opbygge en tillidsfuld og tryg relation med en voksen og i denne relation opleve at kunne udtrykke sig, kan gøre den store forskel for børn og unge med forskellige problemer af psykosocial karakter.

Hvordan foregår dyreassisteret terapi for børn og unge rent praktisk?

Praktisk foregår terapien på den måde, at klienten vælger om vi skal være fx med hundene i haven, gå ud til hestene eller måske følge hønsene på deres gang i verden.

Ingen dyr er bundet og kan altså vælge at flytte sig væk fra os hvis det er det, de vil. Sessionerne foregår således også på dyrenes præmisser.

Vi kan sætte os ved hestene, gå tur over foldene med hundene, strigle en hest, betragte dem, – mulighederne er mange og vi kan gribe det der føles rigtigt i øjeblikket.

Dyreassisteret terapi er for alle børn og unge

Vi arbejder udenfor hvor vi kan være sammen med heste, hunde og høns. Samt hvad naturen byder på af vilde dyr.

Uanset hvem du er, kan dét at være sammen med dyrene, støtte din udvikling.

Oplev hvordan dyrene hjælper med at komme bedre i kontakt med følelser, sanser, krop og nærvær.

Vi drager nytte af dyrene til at afbalancere dig.

Når der kommer bedre balance mellem hoved og krop, tanker og følelser,bliver der mulighed for at mærke dét som fortrænges; følelser, behov – og plads til nærvær. Sammen med dyrene oplever du umiddelbar og konkret respons på dig selv. Det skaber grobund for en større erkendelse af egen situation og følelse.

Hvad er dyreassisteret terapi?

Som det foregår hos mig er det relations- og kropsorienteret samtaleterapi der foregår udenfor hvor der er dyr til stede. Dyreassisteret terapi er for både børn og voksne og hviler på tre grundpiller.

Dyreassisteret Terapi for børn og voksne med autisme

Mennesker med autisme finder ofte stor glæde i samværet med dyr. Dyrenes umiddelbarhed og ærlige udtryk, sanselighed og konstante forholden sig til denne sanselighed, synes at passe mennesker med autisme.