Heste terapi for mennesker

Heste som terapi partnere – Hvad er hesteassisteret terapi?

Som det foregår hos mig er det relations- og kropsorienteret samtaleterapi der foregår udenfor hvor der er heste til stede. Hesteassisteret terapi hviler på tre grundpiller.

I – Hestene er grundlæggende tilstede i hele sig selv

Heste er nærværende i krop og følelser. Mennesker kan ofte få den ubalance i nervesystemet at vi, populært sagt, er for meget i vores hoved, i vores tanker og kommer derved i dårligere kontakt med vores krops signaler og vores følelser og som følge heraf lever et utilfredsstillende liv. Vi kan overhøre os selv.

I mødet med hestene spejles og stimuleres evnen til at være i kroppen og i følelserne. I relationen med terapeuten (i dette tilfælde mig 🙂 ) er dette en vigtig støtte til at opnå større fortrolighed og tryghed med hele sig; tanker, krop og følelser. Hestene øger evnen til at mærke og i mødet med terapeuten opnås nye og trygge erfaringer med at mærke og udtrykke sig.

Når mennesker har svære følelsesmæssige tilstande, er en del af prisen at det bliver svært at falde til ro fordi nervesystemet forbliver i alarm. Heste kan blive bange, men er samtidig i besiddelse af et nervesystem, der tillader dem at falde til ro og komme sig. Denne evne spejler vi i os når vi er sammen med hestene.

Med andre ord: Heste kan hjælpe mennesker med at falde til ro og komme os.

II – Vanskeligheder med tillid til at begå sig og udtrykke sig giver ofte følelser af forkerthed

Heste evner at møde mennesker uden fordomme, uden afstandtagen, uden at dømme. Denne oplevelse af at blive mødt præcis som man er, kan være en stærk følelsesmæssig oplevelse af accept. Et glimrende udgangspunkt for at ændre oplevelsen af forkerthed til accept af den man er.

III – Hestenes ageren

Når vi er sammen med hestene, gør de noget. Deres handlinger kan ofte være med til at sætte lys på eller sætte en proces i gang hos klienten. De kommer tæt på, bevæger sig længere væk, er afslappede, urolige, bliver bange, udtrykker tillid, mistillid, nydelse…

Hestenes handlinger og ageren, vil, når vi sammen undersøger hvad de gør og hvordan det føles, ofte være en vej ind til det, som udspiller sig inden i klienten. Der bliver en sammenhæng mellem det ydre og det indre. Kongruens. Oplevelsen af, at vores indre verden hænger sammen med den ydre verden, er menneskeligt dybt tilfredsstillende.

Dyreassisteret terapi Truels Vallø Bisgaard

Hvordan foregår heste assisteret terapi rent praktisk?

Praktisk foregår terapien på den måde, at klienten vælger om vi skal være fx med hestene i haven eller måske følge hestene på deres gang i verden.

Ingen heste er bundet og kan altså vælge at flytte sig væk fra os hvis det er det, de vil. Sessionerne foregår således også på hestenes præmisser.

Vi kan sætte os ved hestene, strigle en hest, betragte dem, – mulighederne er mange og vi kan gribe det der føles rigtigt i øjeblikket.

Heste assisteret terapi er for alle!

Vi arbejder udenfor hvor vi kan være sammen med hestene. Samt hvad naturen byder på af vilde dyr.

Uanset hvem du er, kan dét at være sammen med hestene, støtte din udvikling.

Oplev hvordan hestene hjælper med at komme bedre i kontakt med følelser, sanser, krop og nærvær.

Vi drager nytte af hestene til at afbalancere dig.

Når der kommer bedre balance mellem hoved og krop, tanker og følelser,bliver der mulighed for at mærke dét som fortrænges; følelser, behov – og plads til nærvær. Sammen med hestene oplever du umiddelbar og konkret respons på dig selv. Det skaber grobund for en større erkendelse af egen situation og følelse.

Hesteassisteret terapi

For mennesker med ADHD/ADD

Hesteassisteret terapi

For mennesker med Autisme

Hesteassisteret terapi

For børn og unge

Hesteassisteret terapi

Foredrag og undervisning