Dyreassisteret terapi for mennesker med ADHD/ADD

Mennesker med ADHD/ADD finder ofte ro i samværet med dyr

Det er min erfaring, at mennesker med ADHD/ADD kan have stort udbytte af dyreassisteret terapi. I samværet med dyrene bliver det muligt at finde mere ro. Denne ro kan så igen give større mulighed for at opnå større selvforståelse, accept og handlemulighed i forhold til eget liv.

Dyreassisteret terapi for mennesker med autisme Truels Vallø Bisgaard

Den generelle opfattelse af heste fortæller os at det er frygtsomme dyr som let tyr til flugt

Dette er ikke usandt, men det er kun det halve billede. Eller det halve nervesystem vi her får beskrevet. Det er sandt at heste, hvis de føler sig utrygge i en given situation, ofte vil vælge at flygte. Eller sagt på en anden måde: De prioriterer deres tryghed højt.

Flugten er drevet af det sympatiske nervesystem. Når faren er ovre skal nervesystemet falde til ro. Her er det den anden halvdel der træder i kraft; det parasympatiske nervesystem. Et velfungerende parasympatisk system beroliger systemet, lader os hvile og komme os. Hvis heste ikke er traumatiseret (af mennesker fx) har de et utroligt velfungerende parasympatisk nervesystem. Når faren er ovre falder de til ro.

Hesteassisteret terapi effekter på ADHD og ADD

For mennesker med ADHD/ADD kan den høje aktivitet i tanker, sanseindtryk og eventuelt motorik være opslidende, en oplevelse af at der ikke er ro at finde

Sammen med hestene vil vores nervesystem spejle hestens, vi mærker deres ro. Inden i os selv. Og hvis det at finde ro er en sjældenhed, kan det at finde den med hestene være en endog meget stor og positiv oplevelse.

Udover den bemærkelsesværdige oplevelse ved at opleve ro, bliver roen også et bedre udgangspunkt for relationen imellem klienten og mig.

Når nervesystemet lægger sig, bliver evnen til at forstå sig, overskue sammenhænge og opdage nye handlemuligheder markant større.

Det er bl.a. derfor jeg oplever, at det giver så god mening at tilbyde dyreassisteret terapi til mennesker med ADHD/ADD.

Sagt populært er der ved ADHD/ADD ubalance imellem krop og hoved, for mange tanker, for hurtige tanker. Energimæssigt en tændstikmand med en kæmpe ballon som hoved.

Hestene er tilstede i deres kroppe og når vi er sammen med dem stimuleres vores evne til også at være det.

Hvordan foregår hesteassisteret og dyreassisteret terapi rent praktisk?

Praktisk foregår terapien på den måde, at klienten vælger om vi skal være fx med hundene i haven, gå ud til hestene eller måske følge hønsene på deres gang i verden.

Ingen dyr er bundet og kan altså vælge at flytte sig væk fra os hvis det er det, de vil. Sessionerne foregår således også på dyrenes præmisser.

Vi kan sætte os ved hestene, gå tur over foldene med hundene, strigle en hest, betragte dem, – mulighederne er mange og vi kan gribe det der føles rigtigt i øjeblikket.

Dyreassisteret terapi er for alle!

Vi arbejder udenfor hvor vi kan være sammen med heste, hunde og høns. Samt hvad naturen byder på af vilde dyr.

Uanset hvem du er, kan dét at være sammen med dyrene, støtte din udvikling.

Oplev hvordan dyrene hjælper med at komme bedre i kontakt med følelser, sanser, krop og nærvær.

Vi drager nytte af dyrene til at afbalancere dig.

Når der kommer bedre balance mellem hoved og krop, tanker og følelser,bliver der mulighed for at mærke dét som fortrænges; følelser, behov – og plads til nærvær. Sammen med dyrene oplever du umiddelbar og konkret respons på dig selv. Det skaber grobund for en større erkendelse af egen situation og følelse.

Hvad er dyreassisteret terapi?

Som det foregår hos mig er det relations- og kropsorienteret samtaleterapi der foregår udenfor hvor der er dyr til stede.

Dyreassisteret terapi er for både børn og voksne og hviler på tre grundpiller.

Dyreassisteret Terapi for børn og unge

Især for børn og unge kan samtaleterapi i to stole indendørs være en for svær udfordring. I dyreassisteret terapi hos os foregår terapien udenfor i selskab med heste, hunde og høns.