Individuel terapi

Individueel terapi

Individuel terapi – Livet er indimellem så tungt at bære, at vi har brug for hjælp

Livskriser, angst, chok, depression og andet der er for tungt at bære alene.

At bære de tungeste følelser, tanker og erfaringer er ubærligt. Terapi er hjælp til at kunne bære hele dig og hele dit liv.

Som terapeut kan jeg give dig en oplevelse af at blive hørt, set og mødt lige dér hvor du er.
Med lige det du tænker, føler og mærker.

Livet byder os på store udfordringer og ingen går igennem det uden smerte. Noget smerte sætter sig fast og har brug for hjælp til at forløses.

Noget smerte føles meningsløst og i terapi kan vi sammen opdage, hvor smerten kommer fra og derved bedre forstå den. Gennem forståelsen kan vi finde mening. Når vi forstår os selv, giver vores følelser, tanker, reaktioner, valg og handlinger mening.
Jeg er grundlæggende af den overbevisning, at det er i relationen muligheden for heling er til stede.

Indre barn arbejde

Vi kan som børn opleve, at oplevelser er for smertefulde, og vi må derfor undertrykke dem og afskære os fra dem. Det har en pris. De undertrykte dele viser sig senere i vores liv og præger vores relationer, oplevelser og tilfredshed med livet. I terapien er det muligt, at genfinde de dele af sig selv, der en gang var for smertefulde.

Genfinde det nogen har kaldt sjælebørn. Indre barn arbejde kaldes det også.

Min opgave som terapeut

Det er min erfaring, at de fleste mennesker ønsker at kunne mærke sig selv bedre – med følelser, behov og kropslige sansninger. Det er relationel psykoterapi en vej til.

Hvis du har lyst, kan sessionen finde sted udendørs i naturen.

En session varer 90 minutter.