Dyreassisteret terapi

Dyreassisteret terapi Truels Vallø Bisgaard

Hvad er dyreassisteret terapi?

Som det foregår hos mig er det relations- og kropsorienteret samtaleterapi der foregår udenfor hvor der er dyr til stede. Dyreassisteret terapi hviler på tre grundpiller.

I – Dyrene er grundlæggende tilstede i hele sig selv

Dyr er nærværende i krop og følelser. Mennesker kan ofte få den ubalance i nervesystemet at vi, populært sagt, er for meget i vores hoved, i vores tanker og kommer derved i dårligere kontakt med vores krops signaler og vores følelser og som følge heraf lever et utilfredsstillende liv. Vi kan overhøre os selv.

I mødet med dyrene spejles og stimuleres evnen til at være i kroppen og i følelserne. I relationen med terapeuten (i dette tilfælde mig 🙂 ) er dette en vigtig støtte til at opnå større fortrolighed og tryghed med hele sig; tanker, krop og følelser. Dyrene øger evnen til at mærke og i mødet med terapeuten opnås nye og trygge erfaringer med at mærke og udtrykke sig.

Når mennesker har svære følelsesmæssige tilstande, er en del af prisen at det bliver svært at falde til ro fordi nervesystemet forbliver i alarm. Dyrene kan blive bange, men er samtidig i besiddelse af et nervesystem, der tillader dem at falde til ro og komme sig. Denne evne spejler vi i os når vi er sammen med dyrene.

Med andre ord: Dyr kan hjælpe mennesker med at falde til ro og komme os.

II – Vanskeligheder med tillid til at begå sig og udtrykke sig giver ofte følelser af forkerthed

Dyrene evner at møde mennesker uden fordomme, uden afstandtagen, uden at dømme. Denne oplevelse af at blive mødt præcis som man er, kan være en stærk følelsesmæssig oplevelse af accept. Et glimrende udgangspunkt for at ændre oplevelsen af forkerthed til accept af den man er.

III – Dyrenes ageren

Når vi er sammen med dyrene, gør de noget. Deres handlinger kan ofte være med til at sætte lys på eller sætte en proces i gang hos klienten. De kommer tæt på, bevæger sig længere væk, er afslappede, urolige, bliver bange, udtrykker tillid, mistillid, nydelse…

Dyrenes handlinger og ageren, vil, når vi sammen undersøger hvad de gør og hvordan det føles, ofte være en vej ind til det, som udspiller sig inden i klienten. Der bliver en sammenhæng mellem det ydre og det indre. Kongruens. Oplevelsen af, at vores indre verden hænger sammen med den ydre verden, er menneskeligt dybt tilfredsstillende.

Hvordan foregår dyreassisteret terapi rent praktisk?

Praktisk foregår terapien på den måde, at klienten vælger om vi skal være fx med hundene i haven, gå ud til hestene eller måske følge hønsene på deres gang i verden.

ngen dyr er bundet og kan altså vælge at flytte sig væk fra os hvis det er det, de vil. Sessionerne foregår således også på dyrenes præmisser.

Vi kan sætte os ved hestene, gå tur over foldene med hundene, strigle en hest, betragte dem, – mulighederne er mange og vi kan gribe det der føles rigtigt i øjeblikket.

Dyreassisteret terapi er for alle!

Vi arbejder udenfor hvor vi kan være sammen med heste, hunde og høns. Samt hvad naturen byder på af vilde dyr.

Uanset hvem du er, kan dét at være sammen med dyrene, støtte din udvikling.

Oplev hvordan dyrene hjælper med at komme bedre i kontakt med følelser, sanser, krop og nærvær.

Vi drager nytte af dyrene til at afbalancere dig.

Når der kommer bedre balance mellem hoved og krop, tanker og følelser,bliver der mulighed for at mærke dét som fortrænges; følelser, behov – og plads til nærvær. Sammen med dyrene oplever du umiddelbar og konkret respons på dig selv. Det skaber grobund for en større erkendelse af egen situation og følelse.

Dyreassisteret terapi

For mennesker med ADHD/ADD

Dyreassisteret terapi

For mennesker med Autisme

Dyreassisteret terapi

For børn og unge

Dyreassisteret terapi

Foredrag og undervisning